Betingelser

FORMÅL

 • Biudee hjælper brugerne til at måle og håndtere aldring af huden.
 • Biudee gennemfører Citizen Science baseret på brugernes information. Herunder leverer Biudee en funktion, så brugere kan se deres aldring i forhold til andre brugere.
 • Biudee Aps er et privatejet firma, som har kommercielle interesser i direct marketing baseret på brugerens informationer.
 
BEMÆRK
 • Biudee er IKKE en erstatning for at kontakte en læge eller en hudlæge i forbindelse med mistanke om sygdomme eller lign.
 • Biudee er IKKE et værktøj til at overvåge eller analysere modermærker eller andre typer forandring i huden.
 
DIN KONTO
 • Du skal være ældre end 16 år og angive en gyldig e-mail adresse.
 • Du skal besvare alle spørgsmål så nøjagtigt som muligt, så de er retsigende og kan bruges i Citizen Science.
 • Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto og dit password.
 • Du kan sætte din konto på PAUSE og fortsætte brugen på et senere tidspunkt.
 • Kontoen kan SLETTES direkte i app´en, hvorved du mister alle data. Du kan senere oprette en ny konto med samme e-mail adresse og begynde forfra. Biudee Aps beholder dine data til Biudee-projektet i anonym form uden dine billeder.
 • Din konto er GRATIS. Som modydelse vil du hver uge modtage en e-mail med kommercielle forslag baseret på dine informationer. De kommercielle emails vil udelukkende være med forslag til relevante produkter for hud og aldring.
 • Afmelder du de kommercielle emails kan du risikere at miste adgangen til din konto.
 • Biudee ApS vil ikke udlevere dine informationer og e-mail adresse til kommerciel 3. Part.
 
DATAANSVARLIG
 • Du er ansvarlig for omgang med egne data. Herunder en eventuel deling på de sociale medier.
 • Biudee Aps er ansvarlig for driften af data. Dine data er beskyttet på et højt niveau med bl.a kryptering. Serveren er dedikeret til Biudee og er placeret i Tyskland.
 • Serveren vedligeholdes af en navngiven person - ansat hos et driftsselskab - som Biudee Aps  har godkendt.
 
DATABEHANDLING
 • Udtræk af e-mails til kommercielt brug foretages af en Biudee-medarbejder. Data deles ikke med 3. Part, idet Biudee Aps sender e-mail med relevant indhold direkte til den enkelte bruger.
 • Citizen Science foretages af Dr. Med. Prof. Christian Grønhøj i samarbejde med person(er) af ham udvalgt ansat hos et Universitetshospital. Dataudtræk er anonymiseret. Billeder kan blive benyttet til at evaluere kvaliteten af datamaterialet.
 
COPYRIGHT OG EJERSKAB AF INDHOLD
 • Biudee Aps ejer alt indhold i app’en, både indhold som er en del af app’en og de data brugerne leverer.
 • Biudee © er et registreret varemærke
 
SKADESLØSHOLDELSE
 • Du accepterer at holde Biudee Aps og alle dens partnere skadesløse i forbindelse med brug af app’en og hjemmesiden.
 
ANSVARSFRASKRIVELSE
 • Biudee Aps fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af app’en og hjemmesiden. Dette gælder egne informationer og informationer, vi har udvalgt at videregive.
 
JURISDIKTION
 • Alle juridiske forhold skal behandles hos en dansk domstol.
 
ÆNDRINGER
 • Alle ændringer skal godkendes af brugeren. Seneste version er dateret 1-5-2016

 

 


Kolding, 1-5-2016