Mission

Biudee®-projektets mission

Biudee-projektet er et innovativt eksempel på “Citizen Science”, hvor brugerne bidrager med data og observationer fra deres eget daglige liv og inddrager relationer til livsstil og hudens aldring.

På den måde anvender Biudee® styrken af masseindsamlet data (crowd sourcing) til at analysere  store mængde data, der dermed kan komme os alle til gode.
Biudee planlægger at udgive sine forskningsresultater, udvundet fra de indgivne data, som du og alle andre ”Citizen Scientists” leverer anonymt til Biudee. Derigennem ønsker vi at forbedre din og andres hudplejeteknikker og at bremse og forhindre nedslidningen af vores hud.